Activitatile Proiectului

  Activitatea A1. Managementul proiectului

  Activitate A2. Identificarea grupului țintă căruia i se adresează schema

  Activitatea A3. Identificarea nevoilor grupului țintă

  Activitatea A4. Proiectarea metodologiei de pregătire pentru integrare pe piața muncii a tinerilor care au părăsit sau urmează să părăsească perioada de instituționalizare (draft și finală)

  Activitatea A5. Testare pilot pe un numar de 14 tineri a metodologiei de integrare pe piata muncii (studiu de caz)

  Activitatea A6. Diseminare

  Activitatea A7. Evaluarea

Durata proiectului este de 12 luni: 01.10.2013 – 30.09.2014.
Valoarea proiectului este de: 186.310,54 EURO, cu o cofinantare de 5 % din fonduri proprii.