Obiectivele Proiectului

   Constituirea unui parteneriat activ la nivelul județului Neamț pentru activități durabile de sprijinire a tinerilor care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul institutional de protecție, în vederea integrării socio-profesionale.


   Elaborarea unei Metodologii care va constitui o "Schema de garanție pentru tineret", aplicabilă pentru grupul țintă selectat.  Punerea în practică, testarea pilot a Metodologiei de pregătire în vederea integrării pe piața muncii a grupului țintă, prin abordari inovative și sustenabile în cadrul unui experiment pilot aplicat la scara mică, într-un studiu de caz.