Link-uri Utile

Site-uri de informare privind oportunităţi de finanţare:

http://www.youth-guarantee.eu
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.finantare.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_ro.htm
http://www.granturi.ro

Site-uri ale instituțiilor prin care se derulează programe de finanţare:
 
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri
http://www.aippimm.ro
 
Portalul Agenţiei de Dezvoltare NordEst
http://www.adrnordest.ro
 
Portalul REGIO - Programul Operaţional Regional
http://www.inforegio.ro

Portalul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice”
http://amposcce.minind.ro

Portalul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană din România
http://www.infocooperare.ro